• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

"Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie"

kana16.01-16„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – powiedziała Maryja do obsługujących wesele w Kanie Galilejskiej. Posłuchali. I stał się cud.

To wezwanie Maryi skierowane jest poniekąd do każdego chrześcijanina. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Czyli? Przecież nie o napełnienie stągwi chodzi. Wezwanie Jezusa najlepiej streszczają to dwa pierwsze zdania, które wypowiada Jezus w Ewangelii Marka: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

„Nawracajcie się” , czyli wedle biblijnej greki nie „porzućcie grzechu” co „odmieńcie swój sposób myślenia”. Bo dopóki człowiek nie zmienia sposobu myślenia, jego walka z własnymi grzechami jest jak wyrywanie chwastów: ciągle na mowo odrastają. Gdy człowiek zmienia sposób myślenia na ewangeliczny,  grzech traci powab zakazanego owocu., a staje się zgniłką...

A „wierzcie w Ewangelię”? Ha. To znaczy zaufać, że jej wskazania są dobre i z perspektywy wiecznego zbawienia – skuteczne. Ot, te z Kazania na górze. Droga dziewięciu błogosławieństw, odrzucenia gniewu i wyzwisk, droga czystości nie tylko w czynach, ale i myślach, droga prawdomówności, nie stosowania odwetu, szczerej pobożności, gromadzenia skarbów nie na ziemi,. ale w niebie, zaufania Bogu, powściągliwości w sądzeniu i unikaniu obłudy, wytrwałości w modlitwie...

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.  Jeśli zrobimy, być może zobaczymy cuda...

Niedziela Chrztu Pańskiego - Znak przynależności.

chrz22-10Pan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem» (por. Łk 3,6)
Chrzest Jezusa w Jordanie to moment zwrotny w Jego życiu, który inauguruje Jego mesjańską misję. Od tej chwili staje się On osobą publiczną. Przez fakt rytualnego obmycia, które jest zewnętrznym znakiem nawrócenia, Pan solidaryzuje się z całym rodzajem ludzkim i włącza się w grono grzeszników, choć sama jest bez grzechu. A zarazem przyjmuje na siebie grzechy ludzi, których pragnie włączyć w swoje dzieło zbawcze.

Chrzest jest znakiem przynależności, który określa tożsamość ucznia Jezusa, włączając go do rodziny dzieci Bożych, czyli Kościoła. Wspólnoty, którą łączy jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. W Bożym planie zbawienia mamy więc różne epoki: chrzest wodą (Epoka Obietnicy), chrzest Duchem (Epoka Wypełnienia) i chrzest ogniem (Ostateczne Dopełnienie). Warto więc zatrzymać się dziś nad swoim chrztem i miejscem w misji Kościoła, jaką posiadamy. I podziękować Bogu za ten znak szczególnej przynależności do Niego.

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23).

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Orszak Trzech Króli

2 orszak-150Być może mędrcy (magowie?), jak zapowiadał Izajasz, przybyli z Madianu, Efy bądź Saby. Być może, jak sugeruje jedna z dyscyplin teologicznych, Pan Bóg, by ogłosić światu cud przekraczający prawa natury, wykorzystał naturalne zjawisko. Tego nie wiemy. W dodatku do niczego nie jest nam potrzebne. Mamy natomiast pewność, że potrafi posłużyć się różnymi sposobami, by nawet będącym daleko, uznanym za obcych, objawić swoją miłość.

W spotkaniu mędrców ze Zbawicielem zachwyca nie tyle towarzysząca mu aura, co bezinteresowność Boga i człowieka. Przecież mędrcy nie przyszli do Betlejem dla jakichkolwiek korzyści. Przybyli „oddać Mu pokłon”. Tylko tyle.

Powstań! Świeć! Chwała Pańska rozbłysła nad tobą! Jej miarą nie jest gorejące nad Betlejem niebo. Jej miarą jest bezinteresowna miłość. Także dziś.

Przyjdź bezinteresownie. Wtedy zobaczysz…

Można kochać bezwarunkową miłością Pana, ponieważ Zmartwychwstały dzieli swe potężne życie z naszym delikatnym życiem: „Jego miłość nie ma granic i raz dana nigdy nie została wycofana. Była bezwarunkowa i pozostała wierna. Taka miłość nie jest łatwa, ponieważ często jesteśmy bardzo słabi. Jednak, abyśmy starali się kochać tak, jak Chrystus nas umiłował, On sam dzieli się z nami swoim własnym zmartwychwstałym życiem.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu - Obdarowani.

koledowanie-11W Jakubie rozbij namiot… To znaczy w Kościele. Bo Słowo Ciałem się stało. A dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem, ten stał się dzieckiem Bożym. Zewnętrznie nic się nie zmienia. Te same problemy, choroby, trudności, zmaganie się ze światem. Być może nawet ta sama bieda. Ale wewnętrznie…Ileż mądrości trzeba, jak bardzo mieć otwarte oczy, by dostrzec to, za co święty Paweł uwielbiał Boga. Wybrał nas, napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym, przeznaczył dla siebie jako przybranych synów. Tu i teraz. Dary Boże nie są przyszłością. Są naszą teraźniejszością. Dziś. Daj nam, Panie, wiarę otwierającą oczy na Twe dary. Daj nam pokorę rodzącą w sercach pieśń wdzięczności. Daj odwagę życia tym, co nam dałeś. Jeśli bowiem nie uznamy naszej konkretnej i ograniczonej rzeczywistości, to nie możemy również dostrzec realnych i możliwych kroków, jakich żąda od nas Pan w każdej chwili, pociągnąwszy nas i uzdolniwszy poprzez Swój dar. Łaska działa w konkretnym czasie i zazwyczaj ogarnia nas i przemienia stopniowo.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Wojciech Morasz

Goniembice 33
64-111 Lipno

tel.: (65) 534-01-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr konta bankowego:
Poznański Bank Spółdzielczy
10 9043 1083 2029 0034 9558 0001

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz