• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Niedziela Trójcy Świętej 2024

trojca-5Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi (por. Ap 1, 8).

Wydaje się, że z boskimi tajemnicami zawsze (i od zawsze) jest problem. Pomimo rozważań, dywagacji, poszukiwania symboli czy obrazów język ludzki pozostaje niewystarczający do właściwego opisu. Można poszukiwać analogii, odniesień, ale… Istota pozostaje zawsze w niedostępnej zmysłom sferze sacrum. Tajemnica może u jednych budzić ciekawość, chcieć poszukiwania, u innych – zniechęcenie, bo droga do jej poznania, próby zrozumienia, wytłumaczenia jest długa.

Majestat Trójjedynego możemy poznawać – ponieważ sam tego chciał. Docieramy do Tego, który „jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Albowiem otrzymaliśmy „Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»”. Wszystko przez fakt Wcielenia, dzięki któremu Niewidzialny stał się „Bogiem z nami”.

Spotkanie z Tym, który jest „dobry jak chleb” dokonuje się w codzienności tam, „gdzie miłość wzajemna i dobroć”. A wciąż aktualna jest Jego obietnica obecności „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. W dniu, w którym Kościół oddaje chwałę Trójcy, „przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).

Zesłanie Ducha Świętego 2024

19.05.25-3Przeżyliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu, tak ważnym dla Kościoła, bo przecież to dzień rozpoczynający misję Kościoła, nie wspominamy tylko faktu, którym było zesłanie Ducha Świętego na uczniów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku.

Tyle razy przeżywamy Eucharystię, wiemy, że jest ona także naszą ucztą, na tej uczcie dokonuje się uaktualnienie tego, co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu w Wielki Czwartek. To samo dotyczy Pięćdziesiątnicy. W tym dniu także i na nas, zgromadzonych w kościołach na modlitwie, Duch Święty schodzi i obdarowuje Swoimi darami. W tym dniu więc i my powinniśmy usilnie modlić się, pragnąc Ducha Bożego, by stał się on naszym "kierownikiem życia", by kierował nami w każdym momencie naszego życia, by nasze sposoby myślenia upodobnił do myślenia bożego.

I Komunia Święta - 12.05.2024 r.

12.05.24-26

Obecność Chrystusa Eucharystycznego pośród nas to ta tajemnica naszej wiary, przed którą padamy na kolana. Nigdy jej nie zrozumiemy, nigdy nie pojmiemy, nie ogarniemy, możemy tylko ją adorować, uwielbiać, czynić dziękczynienie, wyznawać wiarą i miłością. To tajemnica, która przerasta nasze możliwości poznawcze. Ale Pan Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy Go zrozumieli. Chce tylko, żebyśmy Go kochali. Chrystusa obecnego w Eucharystii mamy kochać do szaleństwa, mamy w Niego wierzyć. Wierzyć w Jego obecność i na Jego miłość ‒ a sakrament Eucharystii jest szczytem miłości Boga do człowieka ‒ odpowiedzieć naszą miłością.

 

Miłujcie się wzajemnie, jak Ja Was umiłowałem - 5.05.2024 r.

przykazania-15Sercem moralnego nauczania Jezusa jest jedno proste przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Jezus oczekuje, że Jego uczniowie będą żyć taką samą pełną i ofiarną miłością. Bóg kocha jako pierwszy i miłość uczniów do innych ludzi wypływa z ich spotkania z miłością Boga. Jezus objaśnia przykazanie miłości, zestawiając ze sobą dwa rodzaje więzi. Pierwsza to relacja między panem i jego sługami: nakazy są wydawane i przestrzegane jedynie w oparciu o autorytet pana, przy użyciu siły. Choć Jezus jest „Panem i Nauczycielem”, nie daje przykazania w oparciu o relację pan-sługa, ale w oparciu o przyjaźń. Przyjaciele wyświadczają sobie wzajemnie przysługi, ponieważ łączy ich przyjacielska więź. Uczniowie mają kochać jeden drugiego, ponieważ to właśnie robił i robi dla nich Jezus, ich przyjaciel, i o to samo ich prosi. Przyjaźń między Jezusem i Jego uczniami wzrastała, ponieważ On przekazał im wszystko, co usłyszał od Ojca, a oni byli wewnętrznie gotowi to przyjąć.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Wojciech Morasz

Goniembice 33
64-111 Lipno

tel.: (65) 534-01-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr konta bankowego:
Poznański Bank Spółdzielczy
10 9043 1083 2029 0034 9558 0001

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz