• slide1
 • slide2
 • slide3
 • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

I Niedziela Wielkiego Postu - Trzy pokusy.

kuszenie-2Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. Łk 4

Pożądliwość ciała, oczu i pycha to trzy pokusy szatana, którym nie uległ Jezus, gdy pościł na pustyni. Wszelkie zło, właśnie od nich pochodzi. Pożądliwość oczu - co człowiek widzi, chciałby to mieć i zaczyna pogoń za bogactwami. A dobrobyt sprawia, że Pan Bóg przestaje być mu potrzebny. Pieniądz i majątek zasłania to, co najważniejsze. Pożądliwość ciała prowadzi do wielu krzywd i zła, rozbija małżeństwa, niesie wyuzdanie, niszczy wrażliwość i piękno miłości. Pycha zaś, wkrada się w każdą dziedzinę życia, jest obecna w pragnieniu bycia kimś ważnym, zauważonym, docenionym, w poczuciu bycia lepszym od innych, a może i nawet od samego Boga.

Dotykają każdego z nas, choć nie zawsze pochodzą bezpośrednio od złego ducha. Często to nasze wady i nałogi są ich źródłem. Może właśnie potrzeba wyjść na pustynię, jak Jezus i próbować je zauważyć? A potem odważnie się do nich przyznać i znaleźć sposób na ich poskromienie. Odpowiedzią na te trzy pokusy mogą być trzy środki nawrócenia – post, modlitwa i jałmużna. Warto u początku Wielkiego Postu zastanowić się nad postanowieniami. Niech pomogą nam zbliżać się do Boga, pogłębiać więź z Nim. Wtedy walka z pokusami może okazać się owocniejsza, choć nigdy nie będzie można uznać ją za skończoną.

Drzazga i belka.

drzazga-22Wiemy, że Jezus sam sugerował, by upominać brata, gdy zgrzeszy przeciwko nam (por. Mt 18, 15-18). Jest jednak nieprzejednany wobec hipokrytów, którzy pouczają innych, by stawiać się ponad nimi, i trudno znaleźć bardziej stanowczą naukę na ten temat niż ta płynąca z przypowieści o celniku i faryzeuszu (zob. Łk 18, 9–14). We wszystkich środowiskach, także kościelnych, napotykamy na takich przebiegłych i faryzejskich cenzorów bliźniego, którym nie umyka najmniejsza drzazga u drugiego, oburzonych może tym, że Kościół jest zbyt miłosierny i według nich zbyt pobłażliwy.

Wywyższają się, przekonani, że Bóg obdarzył ich misją, że służą prawdzie i sprawiedliwości. W rzeczywistości popadają w niemoralny zwyczaj szczegółowego obmawiania innych i wystrzegają się badania z taką samą skrupulatnością własnego sumienia, upojeni swoimi sędziowskimi obowiązkami. Tymczasem Jezus kieruje przeciwko nim wyraźne oskarżenie: po pierwsze zobacz belkę, która oślepia ciebie. „Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego” (6, 42). Już kilka wersów wcześniej w mowie, którą uczeni nazywają „kazaniem na równinie” (analogicznie do kazania na górze u św. Mateusza), napominał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (6, 37).

Niestety, wszyscy musimy wyznać, że ta przewrotna przyjemność szerokiego otwierania oczu na przewiny bliźniego jest nieodpartą pokusą, która nas często dotyka. 

Wróćmy jednak do kazania Jezusa z Ewangelii wg św. Łukasza i przypomnijmy inne zdanie, które przypieczętuje nasze rozważania o obłudzie: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (6, 36).

Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (Łk 6,27b).

mił niep-16Miłość stanowi pragnienie dobra dla drugiego człowieka, dla „ty”. Samo pragnienie domaga się jednak realizacji, wcielenia w życie. Dobroć to miłość uważna, gościnna, łagodna, która nigdy nie wypomina, ale obdarowuje. Zatem to zmaganie o dobro człowiek podejmuje w imię Jezusa i z Jego pomocą, nie zaś sami o własnych siłach. Okazać dobro nienawidzącym to odnieść prawdziwe zwycięstwo, pokonując samego siebie i krzykliwe zło.

Często wychodzący z niedzielnej Eucharystii zapominają, ze uczta miłości nie zakończyła się, ale trwa. Taki sposób myślenia skutkuje czysto ludzkim podejściem do spotkanych ludzi, problemów, podsycaniem w swoim sercu negatywnych uczuć, które eskalują konflikty, przemoc domową, pochopne osądzanie innych czy internetowy hejt.

Skoro życie uczniów Jezusa ma stawać się Eucharystyczne, to niedziela jest odpowiednim momentem, by sobie o tym przypomnieć. I być wpatrzonym w Jezusa, który „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga” (MV, 1). I stawać się miłosiernym.

Św. Faustyna - Dzienniczek, 163

Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny – jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne – jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecim – jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie.

Rycerze Zakonu Jana Pawła II w naszej parafii.

RYC-17Podczas wspomnienia wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II , kolejnego 13 dnia miesiąca, uroczyście oddaliśmy hołd naszemu wielkiemu rodakowi. Na zaproszenie księdza proboszcza, do naszej parafii przyjechali przedstawiciele Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II z Poznania.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 1. dążenie do świętości swoich członków
 2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
  życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
 3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
 4. promocja nauczania Jana Pawła II
 5. promowanie katolickiej duchowości świeckich
 1. wzajemna pomoc bratnia
 2. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
 3. promocja duchowości mężczyzny
 4. wspieranie chrześcijan

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania.  Po Mszy Świętej Panowie rozdawali ulotki dotyczące Zakonu i zachęcali mężczyzn do stworzenia w naszej parafii Chorągwi Zakonu. 

Na zakończenie każdej Mszy Świętej odbyło się Nabożeństwo ku czci naszego wielkiego świętego z odczytaniem intencji składanych do skrzyneczki  i błogosławieństwo relikwiami. 

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Wojciech Morasz

Goniembice 33
64-111 Lipno

tel.: (65) 534-01-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr konta bankowego:
Poznański Bank Spółdzielczy
10 9043 1083 2029 0034 9558 0001

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz