• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Wielki Post 2017

post17-1

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia.

W naszej  parafii podczas Wielkiego Postu odbywają się nabożeństwa pasyjne /Droga Krzyżowa w piątki o 16.30 oraz Gorzkie żale w niedziele po sumie o 11.00/ .Rekolekcje Wielkopostne z Drogą Krzyżową ulicami Goniembic odbędą się w dniach od 1 do 5 kwietnia. Zachęcamy do udziału.

Boże Narodzenie 2016

b.n16-7

Tegoroczne Boże Narodzenie obchodzone jest w roku liturgicznym pod hasłem „Idźcie i głoście”. To ostatnia, czwarta część programu na lata 2013-2017. Wypracowana wizja prowadziła przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa.  „Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. I niech każdy z nas przejmie się tą rolą”.  Na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być „Chrystusowi, mamy o Nim dać świadectwo".

Myślę, ze wszyscy którzy przygotowywali się i przeżywali  tegoroczne Święta Bożego Narodzenia dali wyraz swojego świadectwa wiary. Zarówno ci, którzy brali udział w roratach, przystąpili do spowiedzi, przyszli na parafialny odpust, przygotowali świąteczne dekoracje w naszej świątyni parafialnej oraz w kaplicy w Klonówcu jak również ci, którzy brali udział we MszachŚwiętych w dniach świątecznych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za to, że są świadkami wiary na różnych płaszczyznach i składamy życzenia błogosławieństwa Bożego w całym nadchodzącym roku.

Odpust parafialny 2016

odp.16-10

11 grudnia o godz. 12.00 odbył się w naszej parafii doroczny odpust ku czci Św. Mikołaja, któremu przewodniczył proboszcz parafii Kaczkowo ksiądz Piotr Dera. Przed odpustem św. Mikołaj odwiedził chorych i starszych, a w dniu odpustu dzieci z naszej parafii. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w uświetnienie tej uroczystości, a księżom za modlitewne wsparci. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Uroczystość Wszystkich Świętych 2016

 

w..sw.16-1Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia - małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego - jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

W naszej parafii 1 listopada zgromadziliśmy się o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym wypraszać łaski od tych, którzy dostąpili zbawiania stojąc przy grobach naszych bliskich.

2 listopada modliliśmy się za wszystkich zmarłych oczekujących na pełnię świętości w czyśćcu. Po porannej Mszy świętej przeszliśmy z procesją na "stary" cmentarz.

W imieniu księdza proboszcza dziękuję wszystkim, którzy zadbali o porządek na cmentarzach oraz uświetnili te szczególne dni swoją posługą i obecnością.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz