• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Boże Narodzenie 2017

b.n.17-47«Ukazała się (...) łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom» (Tt 2, 11). Słowa apostoła Pawła ujawniają tajemnicę tej świętej nocy: ukazała się łaska Boga, Jego bezinteresowny dar; w danym nam Dzieciątku miłość Boga do nas staje się konkretna.

Jest to noc chwały, tej chwały głoszonej przez aniołów w Betlejem, a także przez nas na całym świecie. Jest to noc radości, ponieważ od teraz i na zawsze Bóg, Odwieczny, Nieskończony, jest Bogiem z nami: nie jest daleki, nie musimy Go poszukiwać na orbitach nieba lub w jakiejś mistycznej idei; jest blisko, stał się człowiekiem i nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa, które uczynił swoim. Jest to noc światła; to światło, które prorokował Izajasz (por. 9, 1), a które miało oświecić tych, którzy chodzili w kraju mroków, pojawiło się i ogarnęło pasterzy z Betlejem (por. Łk 2, 9).

Pasterze odkrywają po prostu, że «Dziecię nam się narodziło» (Iz 9, 5), i pojmują, że cała ta chwała, cała ta radość, całe to światło skupiają się w jednym punkcie, w tym znaku, który wskazał im anioł: «Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12). To zawsze jest znak, by znaleźć Jezusa. Nie tylko wówczas, ale również dziś. Jeśli chcemy świętować prawdziwe Boże Narodzenie, rozważajmy ten znak: kruchą prostotę niemowlęcia, łagodność jego położenia, czułość pieluszek, w które był owinięty. Tam jest Bóg (...)

Na czas przeżywania Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego i dziękujemy tym, którzy przyczynili się do uświetnienia ich pięknymi dekoracjami zrobionymi w kościele oraz kaplicy oraz przepięknym śpiewem kolęd.

Odpust parafialny 2017

odp.17-28

W niedzielę 10 grudnia odbył się w naszej parafii odpust ku czci św. Mikołaja - biskupa. Sumę odpustową poprowadził ksiądz Piotr Krauze z Dąbcza. Na Mszy Świętej o godzinie 12.00 modliliśmy się w intencji naszej parafii, a zaraz po niej wyruszyliśmy z procesją wokół kościoła. W procesji brały udział sztandary, obrazy oraz specjalny gość w osobie "Mikołaja", który zaraz po Mszy św. obdarował dzieci i przybyłych kapłanów słodkimi upominkami. W imieniu księdza proboszcza dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tej uroczystości oraz wspólną modlitwę.

Gminne obchody Święta Niepodległości.

św.niep.-25

Każdego roku Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gminie Lipno odbywają się w dwóch częściach. Pierwsza część, to przygotowany przez młodzież z naszej gminy montaż słowno-muzyczny wystawiany w GOK Lipno, a druga to Msza święta w kościele parafii należącej do naszej gminy. W tym roku taka Msza święta odbyła się  w kościele pw. św. Mikołaja w Goniembicach.

Na Msze przybyli przedstawiciele władz gminnych, radni, sołtysi, dyrektorki szkól i przedszkola, poczty sztandarowe instytucji i organizacji działających na terenie gminy oraz liczna grupa mieszkańców. Po mszy św. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach zaprezentowały krótki program artystyczny o tematyce niepodległościowej, a członkowie zespołu 'Fani Boga' zaśpiewali pieśni patriotyczne.

Wszystkich Świętych 2017

w.ś17-25

Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - „Świętem Zmarłych”. Tego dnia Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. Razem jednak przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. 

Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny (może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). Warunki zyskania odpustu są następujące: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św., stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.

W naszej parafii uroczysta Msza Święta ku czci Wszystkich Świętych z procesją i modlitwami za zmarłych odbyła się na cmentarzu parafialnym o godzinie 13.00. Uczestniczyło w niej bardzo wielu naszych parafian oraz rodzin tych, którzy spoczywają na cmentarzu w Goniembicach.

Fotorelacja.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz