• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Liturgia Wielkiego Czwartku i Piątku 2018

czw.pt.18-38Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. Triduum rozpoczyna się celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów; Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. W tym dniu w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której ksiądz proboszcz obmył nogi ojcom dzieci komunijnych, upamiętniając w ten sposób obmycie nóg 12 apostołom przez Pana Jezusa. Na zakończenie Liturgii ministranci w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyli księdzu proboszczowi życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Pod wieczór zaś rozpoczynają się Uroczystości Wielkiego Piątku.

W tym dniu nie celebruje się Mszy świętej, więc odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczyna się ona procesją, podczas której panuje cisza. Następnie, gdy kapłani dochodzą do stopni Ołtarza kładą się krzyżem na posadzkę (tzw. prostracja), a służba liturgiczna i wierni klękają na obydwa kolana i modlą się chwilę w ciszy. Następnie następuje Liturgia Słowa, podczas której czytana jest także Męka Pańska z Ewangelii wg. św. Jana. Po Liturgii Słowa następuje szczytowy moment liturgii: Adoracja Krzyża. Celebrans odsłania kolejno trzy ramiona krzyza, za każdym razem wygłaszając aklamację: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata". Zgromadzony lud odpowiada klękając: "Pójdźmy z pokłonem". Rozpoczyna się adoracja, podczas której kapłani i wierni poprzez ucałowanie krzyża oddają mu hołd. Po zakończonej adoracji rozpoczyna się Obrzęd Komunii Świętej. Na zakończenie uroczystości, przy dźwięku kołatek, odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, gdzie odbywa się adoracja.

Przeżywamy Wielki Post 2018 w naszej parafii.

rek.18-92Podczas Wielkiego Postu staraliśmy się jak najlepiej przygotować do nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W każdy piątek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej a w dniach 19-21 marca w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez ojca Mikołaja z Osiecznej.

Wielki Post 2018

Wskazania pasterskie na Wielki Post 2018

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. 
     Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową.
 
Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
 
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. 
 
Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni: w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. (Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.)
 
Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.
 
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
 
Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem: Środy Popielcowej, Wielkiego Piątku. Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. 
 
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca. Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
 
CZAS KOMUNII Świętej WIELKANOCNEJ, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 14 lutego 2018 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 27 maja 2018 r. Zachęcam, aby wierni z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej
 
Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna.  

Boże Narodzenie 2017

b.n.17-47«Ukazała się (...) łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom» (Tt 2, 11). Słowa apostoła Pawła ujawniają tajemnicę tej świętej nocy: ukazała się łaska Boga, Jego bezinteresowny dar; w danym nam Dzieciątku miłość Boga do nas staje się konkretna.

Jest to noc chwały, tej chwały głoszonej przez aniołów w Betlejem, a także przez nas na całym świecie. Jest to noc radości, ponieważ od teraz i na zawsze Bóg, Odwieczny, Nieskończony, jest Bogiem z nami: nie jest daleki, nie musimy Go poszukiwać na orbitach nieba lub w jakiejś mistycznej idei; jest blisko, stał się człowiekiem i nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa, które uczynił swoim. Jest to noc światła; to światło, które prorokował Izajasz (por. 9, 1), a które miało oświecić tych, którzy chodzili w kraju mroków, pojawiło się i ogarnęło pasterzy z Betlejem (por. Łk 2, 9).

Pasterze odkrywają po prostu, że «Dziecię nam się narodziło» (Iz 9, 5), i pojmują, że cała ta chwała, cała ta radość, całe to światło skupiają się w jednym punkcie, w tym znaku, który wskazał im anioł: «Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12). To zawsze jest znak, by znaleźć Jezusa. Nie tylko wówczas, ale również dziś. Jeśli chcemy świętować prawdziwe Boże Narodzenie, rozważajmy ten znak: kruchą prostotę niemowlęcia, łagodność jego położenia, czułość pieluszek, w które był owinięty. Tam jest Bóg (...)

Na czas przeżywania Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego i dziękujemy tym, którzy przyczynili się do uświetnienia ich pięknymi dekoracjami zrobionymi w kościele oraz kaplicy oraz przepięknym śpiewem kolęd.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz