• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Nominacje na członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej

rady19-2W dniu 8 maja osoby wytypowane przez księdza proboszcza otrzymały nominacje biskupa Grzegorza Balcerka na radnych Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Do ich zadań wg statutu należy:

"Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski."

"Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w admini­strowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por.KPK, kan. 537)."

Nowo wybranym radnym życzymy owocnej pracy i dobrej współpracy z księdzem proboszczem.

Alleluja. Jezus żyje! Triduum Paschalne 2019

Alleluja! Jezus Żyje!

wielk.19-177Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość ta jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzona była już przez Apostołów, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wybawienia z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana.

Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest rzeczywistym wydarzeniem, potwierdzonym znakami historycznymi, jak świadczy o tym Nowy Testament. Około 56 r. św. Paweł napisał do Koryntian: " Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Całe to wydarzenie pozostaje jednak tajemnicą wiary. 

W naszej parafii przez 40 dni przygotowywaliśmy się do odśpiewania radosnego Alleluja. Odbywały się rekolekcje, spowiedź święta oraz uroczyste sprawowanie liturgii Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek ksiądz proboszcz obmył nogi 12 mężczyznom, ojcom dzieci komunijnych i bierzmowanych, w Wielki Piątek adorowaliśmy Pana Jezusa w ciemnicy i celebrowaliśmy liturgię wielkopiątkową, w Wielką Sobotę święcone były potrawy we wszystkich wioskach w parafii i odbywała się adoracja przy Grobie Pańskim. Wieczorem w sobotę sprawowaliśmy Wieczerzę Paschalną i ogłosiliśmy radosne Alleluja.

W imieniu księdza proboszcza dziękuje mieszkańcom Klonówca za przygotowanie dekoracji, Ani, Emilii, Marlenie i Adriannie za przygotowanie adoracji dla dzieci i strażaków, strażakom, za wartę przy Grobie Pańskim, a ministrantom, lektorom i organistom za uświetnienie swą posługą wszystkich dni Triduum Paschalnego.

Niedziela Męki Pańskiej 2019

palm.19-4Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Mszy św. ma swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV w. patriarcha dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę na Zachodzie w wieku V i VI. Zwyczaj poświęcania palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI. W tradycyjnej liturgii jest zwyczaj, że celebrans wychodzi w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamyka się. Kapłan uderza w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwiera się i kapłan z uczestnikami procesji wstępuje do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten ma wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.Po reformie liturgii kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji. W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Wierni przechowują je przez cały rok, aby w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową. Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś - naszym kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na to, że nasza droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.

Rekolekcje wielkopostne 2019

rek19-12Od soboty 6 kwietnia trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je Ojciec Patryk z Osiecznej. Podczas rekolekcji odbyło się szereg nauk dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. We wtorek odbyła się spowiedź, a w środę Droga Krzyżowa ulicami Goniembic. Myślę, że zarówno nauki jak i nabożeństwa wielkopostne dobrze przygotowały nas na przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

W imieniu księdza proboszcza serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Drogi Krzyżowej. 

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz