• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Adwent 2018

adwent18-1Rozpoczęliśmy kolejny Adwent naszego życia. W tym czasie oczekiwania otrzymujemy kolejną szansę, aby bardziej otworzyć Panu Bogu drzwi naszego serca. Czas Adwentu powinien skłonić do refleksji nad tym, czym byłoby nasze życie, gdyby Pan Bóg nie wypełnił go swoją obecnością. W Adwencie przygotowujemy się do przyjęcia Syna Bożego przychodzącego w historii. Poprzez Wcielenie stał się On towarzyszem naszej wędrówki; dzielił nasze radości i smutki; stał się Emmanuelem, Bogiem z nami. Przyjąć Go w naszej teraźniejszości to uznać Jego obecność i prymat w naszym życiu. On zagościł na trwałe w naszym świecie i przenika wszystko, co żyje. „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie", mówi do nas Chrystus. „Pan przychodzi" w Eucharystii każdej niedzieli, a nawet codziennie. W Noc Bożego Narodzenia chrześcijaństwo zostanie nam jeszcze raz objawione z całą mocą w prostej scenerii stajni betlejemskiej: Betlejem to „dom Chleba" wskazujący wprost na Eucharystię, na którą pada cień krzyża, ale i potężne światło Zmartwychwstania.

 

Wierzymy w "Świętych obcowanie"

wsz.ś18-58

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.

Tutaj napis i kwiat pozostanie.

Ale zmarły gdzie indziej mieszka

na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok

po zmarłych tu,

ale dla nich są wysokie, jasne światy.

Zapal świeczkę. Westchnij. Pacierz zmów.

Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

Zapraszamy do fotorelacji z "Wszystkich Świętych" i Dnia Zadusznego w naszej parafii. Bóg zaplać wszystkim, ktorzy uświetnili te dni swoją modlitwą, obecnością i pomocą.

 

"Promieniowanie Ojcostwa". XVIII Dzień Papieski

dz.pap18-33"Promieniowanie ojcostwa” – to hasło obchodzonego w niedzielę 14.10.2018 w Polsce XVIII Dnia Papieskiego. 

W kościołach oraz podczas wydarzeń kulturalnych przypominane jest przesłanie papieża Polaka. 

– Gdy stał się biskupem, jego ojcostwo duchowe promieniowało na kapłanów. Traktował ich po synowsku, z wielkim oddaniem. Szczególnie swoje ojcostwo realizował podczas pielgrzymek, gdy poznawał kościoły lokalne, gromadził wokół siebie ludzi, oni rozpoznawali w nim ojca w ich przeżywaniu wiary, był dla nich autorytetem moralnym i duchowym.

W ramach XVIII Dnia Papieskiego odbywa się też zbiórka na program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, który prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, rozprowadzane są także "papieskie kremówki" . W naszej parafii również rozprowadzano kremówki,  z ktorych dochod zostanie przekazany do "Caritas", a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goniembicach zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony temu wielkiemu Polakowi.

Uroczystość poświęcenie i odsłonięcia odnowionego pomnika poległych i kapliczki Matki Boskiej w Klonówcu

    kl.18-75 W niedzielę 23 września o godz. 12.00  przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu odbyła się  Msza Święta polowa, która poprzedzała uroczyste poświęcenie kapliczki Matki Bożej i pomnika poległych. Po Mszy Św. zgromadzeni przeszli z orkiestrą dętą pod pomnik, gdzie odsłonięcia  dokonali Wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński i mieszkaniec Klonówca potomek poległych Pan Kazimierz Kowalski. Ksiądz proboszcz poświęcił obydwa odnowione obiekty, podziękował i pogratulował mieszkańcom tak pięknej inicjatywy. Na uroczystości obecni byli również starosta powiatu leszczyńskiego oraz wielu zaproszonych gości.

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz