• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Uroczystość Wszystkich Świętych 2016

 

w..sw.16-1Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia - małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego - jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

W naszej parafii 1 listopada zgromadziliśmy się o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym wypraszać łaski od tych, którzy dostąpili zbawiania stojąc przy grobach naszych bliskich.

2 listopada modliliśmy się za wszystkich zmarłych oczekujących na pełnię świętości w czyśćcu. Po porannej Mszy świętej przeszliśmy z procesją na "stary" cmentarz.

W imieniu księdza proboszcza dziękuję wszystkim, którzy zadbali o porządek na cmentarzach oraz uświetnili te szczególne dni swoją posługą i obecnością.

Wizyta kleryka oraz liczenie wiernych.

kler.16-4W sobotę i niedzielę 15 i 16 października w naszej parafii gościł kleryk Artur Seredowicz, który jest studentem 5 roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wygłosił homilie na każdej ze Mszy Świętych, a w niedzielę spotkał się z młodzieżą z naszej parafii. Poza tym odbyło się liczenie wiernych. Ogólnie na każdej Mszy Świętej uczestniczyło więcej kobiet niż mężczyzn, a najwięcej wiernych było na Mszy o godz. 11, aż 162 osoby. W sumie we wszystkich Mszach Świętych udział wzięło 361 wiernych co stanowi około 30% ogółu parafian.

Dzień Papieski 2016

dz.pap.16-1

Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!” – to hasło obchodzonego w tym roku w Polsce oraz poza jej granicami XVI Dnia Papieskiego. Na wydarzenie składają się Msze, modlitwy, czuwania, koncerty, konferencje, ale także dziesiątki innych wydarzeń, które przypominać mają nauczanie św. Jana Pawła II. W Goniembicach zarówno w szkole jak i w parafii zaznaczyliśmy ten ważny dzień. W piątek odbył się w szkole Dzień Papieski, podczas ktorego uczniowie ze szkolnego wolontariaty przedstawili montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II. Po przedstawieniu nowi członkowie Szkolnego Koła "Caritas" zostali przyjęci w szeregi wolontariuszy oraz otrzymali z rąk Pani dyrektor legitymacje członkowskie. W kościele natomiast po kazdej Mszy Świętej rozprowadzaliśmy papieskie kremowki, a przed sumą o 11.00 przedstawiliśmy program artystyczny wspominający osobę Jana Pawła II.

Dekanalny Dzień Katechetyczny 2016

dz.kat.16-1

W sobotę 1 października gościliśmy księży i katechetów z naszego dekanatu, którzy przyjechali aby wraz z księdzem referentem katechetycznym oraz Panią metodyk Elżbietą Koronowską rozpocząć nowy rok katechetyczny. O godzinie 10.00 wzięliśmy udział we Mszy Świętej, po której dzieci ze Szkolnego Koła "Caritas' przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny o świętym Janie Pawle II, a zaraz po niej w konferencji metodycznej na temat wykorzystania technologii informacyjnej na katechezie na sali wiejskiej w Goniembicach. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do nas za kilka lat.

 

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz