• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Klonówcu

Boże Ciało 2018

b,c,18-62Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

 Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24).
 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).
W naszej parafii również uroczyście uczczono Jezusa Eucharystycznego .Procesja przeszła w kierunku Koronowa, a mieszkańcy naszej parafii  udekorowali trasę i przygotowali tradycyjnie 4 ołtarze. Bóg zapłać wszystkim za włączenie się w procesję oraz wcześniejsze przygotowania.

Sakrament bierzmowania udzielony przez arcybiskupa Stanislawa Gądeckiego.

bierz.18-62"Bierzmowanie" znaczy "umocnienie". Sakrament ten staje się dla chrześcijanina znakiem, że Duch Święty, którego Jezus przyobiecał swym uczniom (J 16, 7 - 13), pragnie go ogarnąć i poruszyć. Niekiedy też określamy bierzmowanie mianem "pieczęci". Pieczętujemy i doskonalimy to, co zapoczątkowane zostało na chrzcie: wspólnotę z Chrystusem i Jego Kościołem i zaangażowanie w służbę dla dobra ludzi w duchu Jezusa.

Właśnie sakrament bierzmowania został udzielony 25 maja bieżącego  roku o godzinie 17 młodzieży z naszej parafii. Sakramentu tego udzielił im arcybiskup poznański Stanisław Gądecki, który w pięknych słowach homilii pouczył wszystkich zebranych o głównych wartościach, jakimi powinien żyć chrześcijanin. Przed tą wielką uroczystością młodzież gorliwie się przygotowywała do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej biorąc udział w naukach i nabożeństwach.  Życzymy im wielu łask Bożych oraz nieustannego korzystania z  darów Ducha Świętego w  dorosłym życiu.

Biały Tydzień 2018

b.t.18-68Od poniedziałku 14 maja do soboty 19 maja w naszej parafii trwał "biały tydzień". Dzieci podczas wieczornej Eucharystii pogłębiały więź z Panem Jezusem, a w czwartek z wielkim dziękczynieniem brały udział w pielgrzymce do Lichenia.

 

 

 

Fotorelacja z I Komunii Świętej 2018

kom18-2513 maja 2018 roku w naszej parafii 23 uczniów klasy III przyjęło I Komunię Świętą. Była to piękna uroczystość, którą zarówno dzieci jak i ich rodzice zapamiętają na długo.
 
 
 
 
 
 
 
 

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz